ფინანსსერვისის ბანერი

საკონსულტაციო მომსახურება

 • საგადასახადო დაგეგმარება;
 • ქონების შეფასება;
 • ინტერესების დაცვა

იურიდიული მომსახურება

 • ფირმების რეგისტრაცია
 • სამართლებრივი მომსახურება
 • ინტერესების დაცვა

დამატებითი მომსახურებები

 • საბუღალტრო მომსახურება (სრული  პაკეტი)
 • საბუღალტრო შეცდომების გასწორება სამეურნეო ოპერაციების , სცენარების აწყობა  ანგარიშთა გეგმის  სწორი მომზადება.
 • საბუღალტრო გატარებებიდან დამატებითი პროგრამების მეშვეობით, თქვენთვის სასურველი  ინფორმაციის  ამოღება     
 • ბუღალტერიის საგადასახადო კუთხით შემოწმება
 • ანალიტიკა
 • ბანკისათვის საჭირო მათ შორის საკრედიტო დოკუმენტაციის მომზადება